Fenomenologija duha

G. W. F. Hegel: Fenomenologija duha

Napoleon Bonaparte

Pojasnilo v predgovoru, kot ga ponavadi postavijo pred spis — o tem, kakšen namen si je v njem pisec zastavil, kaj ga je spodbudilo k pisanju spisa, ter v kakšnem razmerju je po svojem prepričanju do ostalih prejšnjih in zdajšnjih obravnav iste teme — pri filozofskem spisu ni samo odvečno, temveč zavoljo stvari same celo neprimerno in nasprotno njenemu namenu.

To, kar bi se spodobilo reči o filozofiji v predgovoru — recimo s kakšno historično navedbo tendenc in stališč, občih vsebin ter rezultatov, s povezovanji trditev ene čez drugo, ter zagotavljanju o resničnem — vse to preprosto ne more veljati za pravi način, na katerega naj bo predložena filozofska resnica.

Tudi zato, ker je filozofija zmeraj obča, ter kot taka v sebi vkljčujuje partikularno, nastaja pri njej veliko bolj kot pri drugih vedah videz, da je v njenem namenu in rezultatih izražena stvar sama, takšna kot je na sebi, in to celo v svojem popolnem bistvu, pri čemer bi bila nadaljnja izmenjava nekaj povsem nebistvenega.

Nasprotno pa v predstavah, na primer anatimije, kjer se gre za razlikovanje in poznavanje delov teles, opazovanih po njihovem neživem bivanju, velja prepričanje, da stvari na sebi, torej vsebine te vede še ne poseduješ, marveč se moraš nenehno truditi za poznavanje podrobnosti.

Pri takšnem agregatu znanj, ki si preprosto ne zasluži naziva ‘veda’, se vsakršna razprava o namenu in podobnih rečeh ne razlikuje kaj veliko od praznosti načina, v katerem se govori o tematskih vsebinah, kjer najdemo te živce, tiste mišice… itd. Filozofija pa bi postala nekoherentna, če bi spodbujala takšen način obravnavanja predmeta razprave, ter skozi to dokazala, da ne more zajeti resnico…

‘What to Read?’ Selection from The Private Physical Library of Simon Gros

Wed, 13. Nov 2019, 17:21 | 5.21 PM

‘Kaj brati?’ Izbrana dela zasebne fizične knjižnice Simona Gros.

{MARIBORSKI VALČEK}

I. (0) RADICAL LEFT

 1. FREUD, {Spisi o družbi in religiji}
 2. FREUD, Sigmund. Civilization and Its Discontents
 3. FREUD, Metapsihološki spisi
 4. SHAKESPEARE, Hamlet
 5. ZUPANČIČ, Ethics of the Real
 6. KANT, Critique of Pure Reason
 7. FREUD, The Psychology of Love
 8. SPEIGHT, The philosophy of Hegel
 9. COMAY & RUDA, The Dash
 10. JAMESON, The Hegel Variations
 11. DOLAR, Heglova fenomenologija duha
 12. HEGEL, Fenomenologija duha
 13. HEGEL, Znanost logike I.
 14. HEGEL, Znanost logike II.
 15. HEGEL, Znanost logike III.
 16. HEGEL, Oris filozofije pravice
 17. MODER, Hegel in Spinoza
 18. MODER, Hegel and Spinoza
 19. ŽIŽEK, Incontinence of the Void
 20. ŽIŽEK, Kot tat sredi noči
 21. ŽIŽEK, Like a Thief in Broad Daylight

I (1.) (a.) On the Table:
• MODER, Komična Ljubezen

I. (2.) RADICAL LEFT(OVER)

 1. ŽIŽEK, Krhki absolut
 2. ŽIŽEK, The Fragile Absolute
 3. ŽIŽEK, Living in the End Times
 4. ŽIŽEK, The Parallax View
 5. ŽIŽEK, Disparities
 6. ŽIŽEK, Eppur si Muove
 7. ŽIŽEK, Absolute Recoil
 8. ŽIŽEK, Less than Nothing

I. (2.) (a.) On the Table:
• Living in the End of Times [vertical stripes]
• Living in the End of Times [horizontal stripes]
• [CENSORED/UNREADABLE CHINESE]

II. A STEP FORWARD

 1. The Idea of Communism VOLUME 2 (New York) & The Paris Event (unpublished?)
 2. a. The Strange Missing Case of BADIOU & ŽIŽEK, Hvalnica ljubezni
 3. BADIOU, Ethics
 4. DEAN, The Communist Horizon
 5. CANKAR, Za narodov blagor
 6. ŽIŽEK, First as Tragedy, Then as Farce
 7. ŽIŽEK, Iraq { The Borrowed Kettle
 8. ŽIŽEK, First as Tragedy, Then as Farce
 9. PROBLEMI, Ponavljanja
 10. HAMZA, Repeating Žižek
 11. BENJAMIN, Usoda in značaj
 12. DOUZINAS & ŽIŽEK, The Idea of Communism
 13. ALEX-TAEK-GWANG LEE & ŽIŽEK, The Idea of Communism VOLUME 3
 14. ŽIŽEK, In Defense of Lost Causes
 15. ŽIŽEK, Did Somebody Say Totalitarianism?
 16. Reading Capital: The Complete Edition
 17. MARX, Spisi o antični filozofiji
 18. DOLAR, Struktura fašističnega gospostva
 19. MARX (ed. Luka Mesec, et. al.), Kapital I.
 20. JAMESON, Representing Capital
 21. LENIN, Država in Revolucija
 22. ROBESPIERRE (ed. Žižek), Virtue and Terror
 23. MARX & ENGELS (ed. Debenjak; forward Žižek, Dolar, et. al.), Komunistični manifest
 24. TOMŠIČ, Kapitalistično nezavedno
 25. BALIBAR, The Philosophy of Marx
 26. ŽIŽEK, RUDA & HAMZA, Reading Marx
 27. JAMESON, (ed. Žižek), An American Utopia ❤

II. (1.) (a.) On The Table:
• Rizle Piratska stranka (date forgotten, circa December 2012)
• Rizle Klubski maraton radija študent 2015
• Rizle Metelkova radija študent 13. 5. 2016
• Rizle simongros.com (not my domain anymore) & mariborchan.si (not my domain anymore either), druga “Stalin” a.k.a. over-saturated error edition
• Watch Casio Quartz, third BLACK edition

II. (2.) Step Forward, Yet Again

 1. ŽIŽEK, Druga smrt J. B. Tita
 2. ŽIŽEK, The Ticklish Subject
  3, 4, 5, 6, 7. MARX/ENGELS IZBRANA DELA (ukradeno in podarjeno meni iz bukvarne v pekarni)

II. Na mizi

• ZUPANČIČ, What is Sex?
• GOSPOSTVO, VZGOJA, ANALIZA
• ZUPANČIČ, Seksualno in Ontologija