Fenomenologija duha

G. W. F. Hegel: Fenomenologija duha

Napoleon Bonaparte

Pojasnilo v predgovoru, kot ga ponavadi postavijo pred spis — o tem, kakšen namen si je v njem pisec zastavil, kaj ga je spodbudilo k pisanju spisa, ter v kakšnem razmerju je po svojem prepričanju do ostalih prejšnjih in zdajšnjih obravnav iste teme — pri filozofskem spisu ni samo odvečno, temveč zavoljo stvari same celo neprimerno in nasprotno njenemu namenu.

To, kar bi se spodobilo reči o filozofiji v predgovoru — recimo s kakšno historično navedbo tendenc in stališč, občih vsebin ter rezultatov, s povezovanji trditev ene čez drugo, ter zagotavljanju o resničnem — vse to preprosto ne more veljati za pravi način, na katerega naj bo predložena filozofska resnica.

Tudi zato, ker je filozofija zmeraj obča, ter kot taka v sebi vkljčujuje partikularno, nastaja pri njej veliko bolj kot pri drugih vedah videz, da je v njenem namenu in rezultatih izražena stvar sama, takšna kot je na sebi, in to celo v svojem popolnem bistvu, pri čemer bi bila nadaljnja izmenjava nekaj povsem nebistvenega.

Nasprotno pa v predstavah, na primer anatimije, kjer se gre za razlikovanje in poznavanje delov teles, opazovanih po njihovem neživem bivanju, velja prepričanje, da stvari na sebi, torej vsebine te vede še ne poseduješ, marveč se moraš nenehno truditi za poznavanje podrobnosti.

Pri takšnem agregatu znanj, ki si preprosto ne zasluži naziva ‘veda’, se vsakršna razprava o namenu in podobnih rečeh ne razlikuje kaj veliko od praznosti načina, v katerem se govori o tematskih vsebinah, kjer najdemo te živce, tiste mišice… itd. Filozofija pa bi postala nekoherentna, če bi spodbujala takšen način obravnavanja predmeta razprave, ter skozi to dokazala, da ne more zajeti resnico…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.