Hegel, W. F. Georg: Oris filozofije pravice

V pripravi…

DOWNLOAD

Tako torej ta razprava, kolikor vsebuje državno znanost, ne bo nič drugega kot poskus, da pojmi in prikaže državo kot nekaj v sebi umnega. Kot filozofski spis se mora strogo izogibati temu, da bi skušala konstruirati državo, kakor bi morala biti; poduk, ki ga lahko prinese, ne more meriti na to, da bi državo poučevali, kakšna mora biti, temveč nasprotno, kako je državo, ta nravni univerzum, treba spoznati.

Edino svoboda, dejstvo, da v nekem polju pride do izraza svobodna volja, je zmožno utemeljiti nekaj takega, kot je pravica. Toda pravica ni samo področje, na katerem se udejanja svoboda, temveč je po drugi strani tudi področje, na katerem svobodna volja uveljavlja svojo pravico. Svoboda je ideja, ki v sebi vsebuje gibanje po samoudejanjenju.

Tako pri Heglu vendarle obstaja neka absolutna zapoved svobode, dolžnost, pred katero stoji vsaka svobodna volja, namreč: Bodi svoboden! Udejani svojo svobodo! Vse, v čemer se udejani ta svoboda, in nato vse, kar tvori pogoj njenega udejanjanja, pa je na podlagi te zapovedi tudi tisto, do česar ima svobodna volja pravico.

Heglov ‘Oris filozofije pravice’ lahko v tem smislu povsem utemeljeno obravnavamo kot sistem podob svobodne volje, kot »sistem udejanjene svobode«.

Ta sistem se tedaj ne omeji samo na tisto, kar je tradicionalno sodilo v pravno filozofijo, temveč vase vključuje vse sfere, na katerih pride do izraza človekova svoboda – nekako vse tisto, kar je pri Kantu sodilo na področje praktične filozofije. Sistem pravice je v tem smislu sistem pogojev, ki so potrebni za polno udejanjanje svobodne volje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.